Általános szerződési feltételek

1. Cégadatok

Cégnév: Tölgy Kiadó Kft.
Székhely: 2225 Üllő, Ady Endre u. 9.
Alapítva: 2014
Adószám: 24996781-2-13
Közösségi adószám: HU 24996781
Cégjegyzékszám: 13-09-171327
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Számlakezelő bank és számlaszám: CIB Bank 10700581-68581125-51200002
Telefonszám: 06-70-510-3439
E-mail: info@tolgykiado.hu

 

2. Megrendelés

A Tölgy Kiadó weboldalán a megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton, az interneten keresztül lehetséges, a www.tolgykiado.hu webcímen kitölthető megrendelőlappal. Telefonon, faxon leadott megrendeléseket nem fogadunk el. Megrendeléssel kapcsolatos kérdéseit elküldheti a rendeles@tolgykiado.hu e-mail-címre, vagy kitöltheti ezt az űrlapot is.

A rendelésekkel kapcsolatos visszaigazolásokat és információkat e-mailben küldjük el a felhasználók részére. A vásárlás feltétele a megrendelőlapon szereplő adatok megadása. A megrendelés elküldése interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan visszakereshető. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során megrendelés-azonosítója felhasználásra kerül, ezért kérjük, ügyeljen arra, hogy személyes adataival más ne élhessen vissza.

Ha a megrendelt termék esetleg nem áll rendelkezésre, ügyfélszolgálatunk erről a rendelés feldolgozásakor azonnal tájékoztatja a vevőt, és a bankkártyával előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a megrendelést követő 30 napon belül. A Tölgy Kiadó fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha egy megrendelés annak feladója vagy tartalma miatt szokatlannak minősül, a megadott adatokat ellenőrizze, illetve a szerződéstől elálljon. A weboldalon keresztül rendelhető legnagyobb érték 100 000 Ft, amennyiben ennél nagyobb összegben szeretne rendelni, keresse ügyfélszolgálatunkat a 06-70-510-3439 telefonszámon (munkanapokon 10:00 és 15:00 óra között) vagy a rendeles@tolgykiado.hu email címen.

3. Elállás

Elállási/Felmondási jog

Az Elállási/Felmondási jogot a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól) szabályozza.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől (lemondani a megrendelését). Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetén a futártól történő átvétel időpontja.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Tölgy Kiadó Kft. 2225 Üllő, Ady Endre u. 9., tolgykiado@tolgykiado.hu, +36-70-510-3439.

Ebből a célból felhasználhatja az INNEN letölthető elállási-/felmondásinyilatkozat-mintát.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől (aza lemondja megrendelését), haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Utánvéttel feladott csomagot nem veszünk át.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4. Jótállás, szavatosság, reklamációk kezelése

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. GKM-rendeletben foglaltak az irányadók. Ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló elállhat a vásárlástól. A szállítási sérülést a vevőnek az áru átvételekor kell a futárnak vagy a boltban jeleznie és azt az átvételi elismervényen megjegyzésként feltüntetni.

A reklamációk intézése írásban (rendeles@tolgykiado.hu), vagy telefonon (06-70-510-3439) történik. A beérkező reklamációkat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megválaszoljuk.

5. Felelősség korlátozása

Cégünk arra törekszik, hogy a weboldalunkon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatokban előforduló esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. A termékekről feltüntetett képek jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Ön ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék eltérő borítóval kapható, mint ami a képen szerepel, de ugyanazzal a tartalommal).

Az interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a szoftverproblémákra és az internet használata során felmerülő hibákra, veszélyekre. A fentiek miatt a Kadima Bt és a Tölgy Kiadó nem vállal felelősséget, sem az internetes hálózatban történő bármilyen működési hiba miatt, továbbá bármilyen adat, elküldött vagy fogadott e-mail elvesztése, a küldő vagy a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt levélszemét mappába kerülés, és emiatt okozott késedelem vagy kiesés miatt, valamint a kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

6. Hírlevél küldése

A Kiadó jogosult a felhasználók (regisztrált vagy vendégként vásárlók) részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a megrendeléskor vagy az erről részünkre megküldött e-mailben a megfelelő adatai megadásával előzetesen hozzájárult. A felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Kiadó a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

7. Adatkezelési nyilatkozat

Cégünk az egyedüli jogosult a vásárlóra vonatkozó információk kezelésére. Felhívjuk a figyelmét, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik velünk együtt. Ebben az esetben az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A Tölgy Kiadó Kft. Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata ITT olvasható vagy INNEN tölthető le.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-77007/2014.

8. A weboldalt üzemelteti a Kadima Bt.

Székhely: 2225 Üllő, Ady Endre u. 9.
Alapítva: 2003
Adószám: 21855757-2-13
Közösségi adószám: HU 21855757
Cégjegyzékszám: 13-06049901
Bejegyző bíróság: Pest megyei Cégbíróság
Telefonszám: 06-70-510-3439
E-mail: kadima@kadima.hu

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-77007/2014.